[slide-anything id=”3653″] Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) taksit ödemeleri;

GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödeniyor. Araç sahiplerinin her yıl ödemesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirleniyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşımaktadır. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik göstermektedir. Her yılın başında Resmi Gazetede o yıla ait vergi oranları ve miktarları araçların yaşı ve motor hacmine göre yayınlanmaktadır.

Trafiğe çıkabilmek ve cezai işlemlere maruz kalmamak için;

Aracınızın motorlu taşıtlar vergisini (MTV) ödemeniz gerekiyor. Her sene ocak ve temmuz ayı olmak üzere iki taksit halinde ödenen motorlu taşıtlar vergisinin 2019 yılına ait zamlı tutarları Ocak ayında açıklanacak ve ilk taksit Ocak ayı içerisinde ödenecek. Mülkiyet üzerinden alınan vergilerden MTV gelirinin, 2019 yılında 16 milyar 89 milyon 488 bin lira olması bekleniyor. Bu yıl sonuna ilişkin tahminle kıyaslandığında MTV gelirlerinde yüzde 24,2 artış olması öngörülüyor. Güncelleme: 2019 Ocak Ayı MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) 1. Taksitleri Ne Kadar? Yeni yıl ile birlikte vergilere yapılan zamlardan otomotiv sektörü de payına düşeni aldı. MTV 2019 yılında yüzde 23.73’lük artış gösterecek. MTV olarak bilinen Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinden yeni dönem ödemeleri Ocak ayında başlayacak. MTV 1. Taksit ödemeleri 1 Ocak itibariyle başlayacak. Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne, 2018 Yılı Ekim ayında açıklanan yeni önergeye ile 1300 cc altındaki araçlarda %15, daha yüksek motor hacimli araçlarda ise %25 oranında zam gelmesi kararlaştırılmıştı. Motorlu araçlar ister sıfır olsun ister ikinci el olsun kullanıcının devlete her yılın belli dönemlerinde motorlu taşıt vergisinin ödenmesi gerekmektedir. Aracın üretim yılı ve silindir hacmine göre ödenecek vergi fiyatları farklılık gösterdiğinden, ne kadar MTV ödeyeceğiniz belirlenen tablo üzerinden hesaplamanız gerekmektedir. 2018 yılında artışa geçen MTV oranları, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. 2018 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİ RAKAMLARI ŞÖYLEYDİ: Resmî Gazete 29 Aralık 2017 CUMA Sayı : 30285 (Mükerrer)
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Amaç ve kapsam
MADDE 1 –
(1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir. Dayanak
MADDE 2 –
(1) Bu Tebliğ, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Vergileme ölçü ve hadleri
MADDE 3 –
(1) 197 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin; İkinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne, Dördüncü fıkrasında, “Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir. (2) 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. (3) Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümü ve 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler yeniden belirlenmiştir. (4) 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesindeki (I) sayılı tarifenin “1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde ve geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 1/1/2018tarihinden geçerli olmak üzere 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirlenmiş olan tarife uygulanır. Motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri
MADDE 4 – (1)
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü 2019 Ocak Ayı Mtv Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir. B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 2019 ayı MTV (I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi 2019 ocak ayı mtv Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır. Yürürlük
MADDE 5 –
(1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme
MADDE 6 –
(1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
MTV belirlenen tarihler içerisinde ödenmediği takdirde günlük faiz işlenmeye başlar sonrasında Maliye bakanlığına intikal eden bu durum karşısında hesaplarınıza bloke koyulabilir hatta aracınız haciz işlemiyle otoparka çekilebilmektedir. Motorlu Taşıtlar Vergisi her yılın Ocak ve Temmuz ayları içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Belirlenen aylar içerisinde ödenmesi gerçekleşmeyen ödemelere ihtarname gönderilerek uyarı yapılmaktadır. YENİ KABUL EDİLEN TORBA YASA İLE BERABER 2018 YILI MTV VERGİLERİ ; Motorlu Taşıt Vergileri bin 300 ve altı araçlar için yüzde 15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden yüzde 10 arttırılacak. Motosiklet İlanları İçin Buraya Tıklamanız Yeterli ! Motosiklet Hakkındaki Köşe Yazıları İçin Tıklayınız !

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.